Wilayah al-Khalil terkenal dengan hasil buah anggur yang enak. Ia menjadi sumber pendapatan utama kepada sekitar 7,500 keluarga Palestin di al-Khalil.

Data Kementerian Pertanian Palesitn menunjukkan sebanyak 27,000 tan anggur dihasilkan setiap tahun. Ia memberi pendapatan tahunan sebanyak US$35juta.

Sebanyak 40% daripada tuaian anggur adalah dijual di al-Khalil sendiri, sementara 35% lagi dieksport ke wilayah-wilayah lain termasuk Gaza. Baki 25% dieksport ke Jordan dan negara-negara Arab lain.